ZincBiz

Faktoring ako alternatíva bankových úverov pre biznis

Faktoring ako alternatíva bankových úverov pre biznis 18. september 2023 Faktoring je určený podnikom, ktoré môžu čeliť problémom s likviditou pre oneskorené platby od zákazníkov. Alebo len potrebujú mať za dodané služby či tovar zaplatené rýchlejšie, aby mohli tieto zdroje použiť na svoj ďalší rast. Klientom faktoring pomáha k získaniu potrebnej hotovosti na financovanie aktuálnych […]

Faktoring zlepší likviditu a minimalizuje riziko

Faktoring zlepší likviditu a minimalizuje riziko 16. august 2023 Rozhovor Faktoring je určený podnikom, ktoré môžu čeliť problémom s likviditou pre oneskorené platby od zákazníkov. Alebo len potrebujú mať za dodané služby či tovar zaplatené rýchlejšie, aby mohli tieto zdroje použiť na svoj ďalší rast. Klientom faktoring pomáha k získaniu potrebnej hotovosti na financovanie aktuálnych […]