ZincBiz

Časté otázky

Pre koho je faktoring určený?

Faktoring je určený pre spoločnosti, ktorých odberatelia sú väčšie firmy a majú dlhšiu dobu splatnosti faktúr. Financovanie cez faktoring vieme poskytnúť v prípade, ak je fakturácia na jedného odberateľa minimálne 10 tis. €. Pre živnostníkov túto formu financovania neposkytujeme.

Môže ísť o viacerých odberateľov?

Ak je suma na jedného odberateľa minimálne 10 000 €, preplatíme vám aj viacerých odberateľov. Každého odberateľa musíme najskôr schváliť.

Čo ak odberateľ faktúru neuhradí včas?

Pohľadávku sme odkúpili, takže prípadné starosti s omeškaním budeme riešiť s odberateľom priamo my.

Aká je výška poplatku?

Poplatok sa pohybuje
od 1 do 5 % a závisí od rizikových parametrov a od dĺžky splatnosti faktúry, teda od toho, ako dlho budeme čakať na jej uhradenie.

Môže ísť o viacero nižších faktúr než 10 000 €?

Áno, preplatíme vám aj súčet niekoľkých menších faktúr na jedného odberateľa. Výsledná preplácaná suma musí byť minimálne 10 000 €.

Dajú sa financovať aj faktúry po splatnosti?

Nie, služba faktoring sa dá využiť iba na faktúry, ktoré sú
v rámci splatnosti.

Čo je online autorizované overenie?

Prostredníctvom online overenia prebehne všetko v systéme automaticky. Ide o jednoduchý a bezpečný spôsob overenia, vďaka ktorému nemusíte žiadať banku (priamo alebo cez internet banking) o výpis z účtu, ani ho posielať elektronicky.

Pri online autorizovanom overení spolupracujeme so spoločnosťami SaltEdge Limited a fino run GmbH, ktorých technológiou spojenia s bankami využívame.